نکات فنی خودرو

قسمت دوم نکات فنی خودرو

قسمت دوم نکات فنی خودرو

7 کاری که به هیچ وجه نباید با خودروی گیربکس اتومات انجام دهيد-هنگام روشن شدن خودرو چراغ دینام خاموش نمیشود -معنی دود های خودرو-سوال: علتهای لرزش موتور-باور های نادرست در مورد روغن موتور ... ادامه مطلب