آموزش استفاده از کروز کنترل تطبیقی

کروزکنترل تطبیقی

آموزش استفاده از کروز کنترل تطبیقی

راهنمای استفاده از کروز کنترل تطبیقی و چگونگی عملکرد آن

کروز کنترل تطبیقی چیست؟

کروز کنترل تطبیقی Adaptive Cruise Control شکلی هوشمند از کروز کنترل است که به صورت خودکار سرعت را کم یا زیاد میکند تا فاصله با وسایل نقلیه رو به رو حفظ شود.

ACC همچنین با اسم های کروز کنترل خودکار (Autonomous Cruise Control)  کروز کنترل فعال  کروز

کنترل هوشمند (Intelligent Cruise Control) کروز کنترل رادار (Radar Cruise Control) نامیده میشود.

کروز کنترل تطبیقی چگونه کار میکند؟

خودروهایی که به این سیستم مجهز هستند، نوع لیزری و یا نوع راداری آن در قسمت جلویی خودرو سوار میشوند که دائما جاده رو به رو شما را اسکن میکنند.

برای استفاده از ACC اول باید این سیستم را با ON کردن فعال کنید سپس تا سرعت مورد نظر خود شتاب بگیرید و بعد دکمه SET را فشاد دهید. میتوانید سرعت خودرو را به صورت دستی با فشار دادن دکمه های + و – تنظیم کنید.

از لحظه ای که سرعت مورد نظر خود را SET کردید، میتوانید میزان فاصله ای را که دوست دارید تا از خودروی جلویی حفظ شودرا یا بر حسب ثانیه و یا بر حسب متر تنظیم کنید.

اگر خودرو رو به رو شما سرعت خود را کم کرد، خودرو شما یا سرعتش را برای حفظ فاصله SET شده کم میکند

و یا به شما هشدار میدهد تا ترمز بگیرید که طبعا ACC غیر فعال خواهد شد.

اگر خودرو رو به رو به طور ناگهانی سرعت خود را افزایش دهد، خودرو شما متعاقبا افزایش سرعت نخواهد داشت.

خودرو شما همان سرعتی را که SET کرده بودید را پیروی میکند مگر اینکه با خودرو دیگری مواجه شود.

آموزش استفاده از کروز کنترل تطبیقی

آموزش استفاده از کروز کنترل تطبیقی

تفاوت بین کروز کنترل و کروز کنترل تطبیقی در چیست؟

اولین کروز کنترل در مدلهای higher-end سال 1990 معرفی شد. این کروز کنترل بدون در نظر گرفتن افت و خیزهای جادهبه راننده اجازه میداد تا سرعت دلخواه خود را SET کند و لازم نبود دائم با پدال گاز درگیر باشد. اما کروز کنترل تطبیقی مدرن دائما خود را با شرایط جاده منطبق میکند. در واقع خیالتان از شرایط جاده و فاصله خودرو رو به روآسوده خواهد بود.

مزایای استفاده از کروز کنترل تطبیقی در چیست؟

درحالی که کروز کنترل سنتی بهترین عملکرد خود را برای سفرهای طولانی در بزرگراهها نشان میدهد

کروز کنترل تطبیقی میتواند در جاده های پر ترافیک هم عالی عمل کند.

کروز کنترل تطبیقی نه تنها نسبت به محیط پیرامونتان واکنش نشان میدهد بلکه در مواقعی که در ترافیک های سنگین گیر میکنیدبا کنترل اوضاع و ایمنی مضاعف، شما را از نگرانی در می آورد.

اشکالات استفاده از کروز کنترل تطبیق در چیست؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که در رابطه با کروز کنترل تطبیقی با آن مواجه هستید نبود یک شکل واحد از این سیستم  در خودروهای مختف است. به معنای آن که راننده باید همیشه طرز کار با این سیستم را در یک خودرو جدید یاد بگیرد. ممکن است کروز کنترل تطبیقی در هوای مه آلود و باران سنگین به درستی کار نکند. اگر سنسورها توسط گل و برف پوشیده شوند یا جاده لغزنده باشد هم احتمال ضعف در عملکرد وجود دارد. در تونل ها هم ممکن است این شرایط به وجود آید.

نویسنده: قاسم رمضانی 

 

تعمیر تخصصی بلوک ABS

تعمیر تخصصی بلوک ABS

 

اخبارآموزشرادار خودرو

آموزش استفاده از کروز کنترل تطبیقیآموزش کروز کنترلکروز کنترلکروز کنترل تطبیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.