آموزش تعريف ريموت انواع خودرو

آموزش تعريف ريموت انواع خودرو

آموزش تعريف ريموت انواع خودرو


آموزش تعريف ريموت انواع خودرو

آموزش تعريف ريموت انواع خودرو

 

آموزش تعريف ريموت انواع خودرو

آموزش تعريف ريموت انواع خودرو

تعريف ريموت BMW

 •  درب هاي خودرو را ببنديد
 •  سوئيچ را يك مرحله باز و بسته و سپس سوئيچ را از مغزي خارج كنيد
 •  دكمه باز ريموت را فشار داده و ٣ ثانيه نگه داريد
 •  همزمان دكمه بستن ريموت را در مدت اين ٣ ثانيه ٣ بار فشار داده و رها كنيد
 • 🔹براي خروج از حالت برنامه ريزي درب خودرو را باز و بسته كنيد

آموزش تعريف ريموت MWM X33

 1. درب هاي خودرو را ببنديد
 2. كليد را داخل مغزي سوئيچ قرار دهيد
 3. به مدت ٥ ثانيه يكي از دكمه هاي ريموت را فشار دهيد
 4. دكمه ريموت را رها كرده و سوئيچ را از مغزي خارج كنيد
 5. دكمه ريموت را در عرض ٣ ثانيه دو بار فشار دهيد
 6.  براي خروج از حالت برنامه ريزي درب خودرو را باز و بسته كنيد

🔑 تعريف ريموت MWM 110

 1.  همه درب ها را ببنديد
 2.  تمام مصرف كننده ها ( راديو پخش، چراغ ها و … ) را خاموش كنيد
 3.  سوئيچ را باز كنيد تا چراغ هاي پشت آمپر روشن شوند
 4.  سوئيچ را ببنديد تا چراغ سكوريتي جلوي داشبورد يكبار چشمك بزند ( اين عمل بايد حدود ٢ ثانيه طول بكشد )
 5.  عمليات مرحله ٣ و ٤ را مجددأ بدون توقف انجام دهيد
 6.  سوئيچ را مجددأ باز كنيد در اين هنگام چراغ سكوريتي شروع به چشمك زدن ميكند و سپس قطع ميشود و در نهايت خاموش ميشود
 7.  دكمه باز ريموت را نگه داريد و همزمان سوئيچ را ببنديد
 8.  سوئيچ را از مغزي خارج كنيد و ابتدا دكمه باز و سپس دكمه بستن ريموت را با وقفه فشار دهيد
 9.  در صورت صحت انجام عمليات قفل مركزي بصورت اتوماتيك قفل و باز ميشوند
 10.  كليه اين عمليات بايد در مدت ٣٠ ثانيه انجام پذيرد
آموزش تعريف ريموت انواع خودرو

آموزش تعريف ريموت انواع خودرو

🔑 تعريف ريموت مزدا 3

1️⃣ درب راننده را باز بگذاريد و با استفاده از كليد قفل مركزي روي درب يكبار درب ها را قفل و سپس باز كنيد
2️⃣ سوئيچ را داخل مغزي قرار داده و باز و بسته نماييد ( در عرض ١٠ ثانيه ٣ بار اين عمل را تكرار كنيد )
3️⃣ درب راننده را ٣ بار ببنديد و سپس باز كنيد و در آخر باز بگذاريد
🔹 قفل درب ها بطور اتوماتيك عمل ميكند
4️⃣ يكي از دكمه هاي ريموت را فشار دهيد
🔹 قفل درب ها بطور اتوماتيك عمل كرده و ريموت تعريف ميشود

🔑 تعريف ريموت كاپرا

1️⃣ درب ها را ببنديد
2️⃣ سوئيچ را در مدت زمان ٧ ثانيه ، سه بار باز نموده و ببنديد و بار سوم باز بماند ( استارت نزنيد )
3️⃣ چراغ سكوريتي در صفحه آمپر به مدت ٣ ثانيه چشمك ميزند و خاموش ميشود و بعد از چند ثانيه دوباره روشن ميشود
4️⃣ سوئيچ را ببنديد فلاشر شروع به چشمك زدن ميكند و بوق اتومبيل يك تك بوق ميزند
5️⃣ سوئيچ را باز نموده و هر كدام از دكمه هاي ريموت را بمدت ٢ ثانيه فشار داده و نگه داريد
6️⃣ براي هر بار فشار كليد ريموت فلاشرها يكبار چشمك زده و يك تك بوق ميزند
7️⃣ سوئيچ را ببنديد تا از حالت برنامه ريزي خارج شويد

🔑 تعريف ريموت ويتارا 

1️⃣ دربها بسته و سوئيچ را باز كنيد
2️⃣ يكبار درب سمت راننده باز و دوباره بسته شود
3️⃣ سوئيچ را بسته و در آوريد
4️⃣ درب سمت راننده را باز كنيد
5️⃣ سوئيچ را داخل مغزي كرده و باز و بسته نموده و دوباره درآوريد
6️⃣ سه بار درب را بسته و دوباره باز كنيد
7️⃣ سوئيچ را باز و بسته و دوباره در آوريد
8️⃣ قفل درب ها يكبار عمل ميكند
9️⃣ براي تعريف ريموت فقط دكمه باز كن ريموت را يك ثانيه فشار دهيد

تعريف ريموت تله متيكس BC1 و BC2

🔹ابتدا در شرايطي كه سوئيچ خودرو بسته است
1️⃣ كليد ريست را ٧ بار فشار دهيد
2️⃣ بلافاصله سوئيچ خودرو را باز كنيد ( آژير ٧ بار ميزند )
3️⃣ كليد بيصدا و صندوق پران را يكبار باهم فشار داده و رها كنيد
🔹 سوئيچ را ببنديد تا از حالت برنامه ريزي خارج شويد
❌ براي تعريف ريموت تله متيكس FC3 همه مراحل كددهي را انجام دهيد و فقط بجاي دكمه هاي بيصدا و صندوق پران از دكمه هاي بسته و باز استفاده كنيد

تعريف ريموت اتوميت

1️⃣ هنگامي كه سيستم غير مسلح است سوئيچ اتومبيل را در حالت ON بگذاريد
2️⃣ كليد روي آنتن را ٥ بار در مدت ٤ ثانيه فشار دهيد تا LED آنتن دائم روشن شود
3️⃣ كليد بستن ريموت تصويري را يكبار فشار دهيد
4️⃣ كليد بستن ريموت معمولي را يكبار فشار دهيد
🔹 در صورت موفقيت آميز بودن مراحل فوق LED خاموش خواهد شد

🔑 تعريف ريموت جن تو، اسمپين

1️⃣ سوئيچ را باز كنيد ولي استارت نزنيد
2️⃣ دكمه ريست روي كنسول وسط ( كنار كليد چراغ مه شكن كه يك نقطه سفيد روي آن قرار دارد ) را فشرده و نگه داريد
3️⃣ سوئيچ را بسته و كليد را از مغزي خارج كنيد ( دكمه ريست را همچنان نگه داريد )
4️⃣ كليد را دوباره وارد كرده و سوئيچ را باز كنيد دكمه ريست را رها كنيد
5️⃣ دكمه قفل يا باز ريموت را فشار دهيد
6️⃣ اتومبيل يك تك بوق زده و چراغ ايموبلايزر چشمك ميزند و همچنين درب ها بطور اتوماتيك قفل ميشوند
7️⃣ يكي از دكمه هاي ريموت دوم را فشار دهيد، دوباره يك تك بوق و چشمك ايموبلايزر و اين بار درب ها باز ميشوند
8️⃣ سوئيچ را ببنديد تا از حالت برنامه ريزي خارج شويد
( براي تعريف ريموت اين خودرو حتمأ نياز به هر دو ريموت ميباشد )

تعريف ريموت ماتريكس 5000

1️⃣ سوئيچ خودرو را در حالت باز قرار دهيد
2️⃣ دكمه ريست PC را شش ثانيه نگه داشته و رها كنيد
🔹 سيستم با ٤ مرتبه آژير وارد برنامه كدگيري ميشود
3️⃣ دكمه هاي اول و دوم ريموت را همزمان بمدت يك ثانيه گرفته و رها كنيد
🔹 براي تعريف ريموت بعدي در مدت ٦ ثانيه عمليات ١ و ٢ را انجام دهيد با اين تفاوت كه براي تعريف ريموت ساده دكمه هاي سوم و چهارم را فشار داده و رها كنيد

تعريف ريموت يوشيتا بدون استارت

1️⃣ هنگامي كه سيستم غير مسلح است سوئيچ اتومبيل را ٣ مرتبه باز و بسته كنيد و در ON نگه داريد
🔹 چراغ LED روشن ميماند
2️⃣ دكمه بسته و باز ريموت را يكبار فشار دهيد
🔹 چراغ LED خاموش ميشود
مانند عمليات بالا ريموت ديگر را هم تعريف كنيد

تعريف ريموت خانواده پی ال سی(PLC):

ترمزاتومبیل را فشاردهید ودر صورتیکه سیم ترمز اتومبیل را وصل نکرده اید سیم نارنجی(سیم قفل کودک دستگاه) را به مثبت مستقیم وصل کنید. یکی از دربها را باز کنید.فلاشرهای اتومبیل(راهنماها)شروع به فلاش زدن میکنند.سپس سه بارسوئیچ(A.C.C)را بازو بسته نموده ودر بار سوم سوئیچ را به حالت باز قرار دهید.اینک یکی از دکمه های ریموت را به مدت سه ثانیه فشار داده تا صدای چند چریپ به نشانه انجام کد دهی شنیده شود.سوئیچ را بسته وریموت را آزمایش کنید.برای ریموتهای بعدی نیز همین مراحل گفته شده را مجددا تکرار کنید.به دستگاههای خانواده پی ال سی تا چهار ریموت را میشود کدداد.ضمنا کددادن به ریموت جدید باعث پاک شدن کد ریموت های قبلی نشده وکنسل نمودن کد ریموت های قبلی مستلزم مراحل دیگری است که بعدا به آن اشاره میکنیم.در ضمن اینکه تمام مراحل از ابتدا تا انتها باید در کمتر از ده ثانیه انجام شود

تعريف ريموت کینگزگان(KINGS GUN):

مثبت ومنفی اصلی دستگاه را وصل نموده .اگرچنانچه میخواهید روی اتومبیل ریموت های دستگاه را کد
دهید،مطمئن شوید که هیچ دربی باز نیست(لادری ها وصل نباشد).اینک 5 بار سوئیچ(A.C.C) را باز وبسته نمائید،در نوبت پنجم آژیر دستگاه به نشانه آمادگی جهت کدپذیری یک چریپ بلند میزند،سپس یکی از دکمه
های ریموت را فشار دهید ،چنانچه دستگاه وریموت ها سالم باشند وشما هم مراحل گفته شده را صحیح
انجام داده باشید،پس از فشار دادن دکمه ریموت،آژیردستگاه یک چریپ به نشانه گرفتن کد ریموت میزند .اگر
فقط یک ریموت را میخواهید کددهید سوئیچ را بسته وریموت را آزمایش کنید ولی چنانچه دو ریموت را
میخواهید که کد دهید پس از اینکه ریموت اول را کددادید بلافاصله یکیاز دکمه های ریموت دوم را نیز فشار
دهید،بازهم همانند نوبت اول آژیر دستگاه یک چریپ دیگر به نشانه کدپذیری ریموت به دستگاه میزند.لازم به
ذکر است که با هر بار کددهی به دستگاه کینگزگان،کد ریموت های قبلی پاک شده وفقط ریموت های جدید کددهی شده ،قابل استفاده میباشند

تعريف ريموت پاورلینگ:

ترمز را فشار داده(چنانچه سیم ترمز را وصل نکرده بودید سیم نارنجی را به مثبت وصل کنید). سپس ۴ بارسوئیچ(A.C.C) را باز وبسته نمائید .در صورت صحیح انجام دادن این مراحل وسالم بودن دستگاه شما در نوبت چهارم باز شدن سوئیچ(A.C.C) اینک LED دستگاه چشمک میزند. با فشار هر دکمه از ریموت کنترل و روشن وخاموش گشتن LED دستگاه اتمام کدگیری را اعلام میکند

تعريف ريموت جنیکس:

پس از اطمینان از وصل بودن مثبت ومنفی ورودی اصلی دزدگیر،یکی از دربهای اتومبیل را باز نموده(اگر روی میزکار تست میکنید،سیم آبی لادری را به منفی بدهید). سپس سه بار سوئیچ(A.C.C)را بازوبسته نموده ودر بار سوم آن را به حالت باز قرار دهید.اینک باید LED دستگاه به صورت یکسره روشن شود،آنگاه یکی از دکمه های ریموت اول را فشار دهید،LED شروع به چشک زدن میکند وپس از سه ثانیه مجددا به حالت روشن ثابت می ماند.اینک بلافاصله یکی از دکمه های ریموت کنترل دوم را فشار داده وپس از چند ثانیه چشمک زدن LED ، سوئیچ را ببندید وریموت ها را آزمایش کنید.در صورتیکه تمام مراحل بالا را صحیح انجام داده باشید ودستگاه وریموتها نیز سالم باشد بایستی ریموتها کد گرفته باشند .ضمنا تمام مراحل بالا را باید در کمتر از ده ثانیه انجام دهید

تعريف ريموت اینولزمعمولی:

مثبت ومنفی دستگاه را وصل نموده و4 بار سوئیچ(A.C.C) را باز وبسته کنید.LED دستگاه اینک یکبار فلاش زده واعلام آمادگی پذیرش کد میکند، سپس یکی از دکمه های ریموت را یکبار فشار داده تا LED دستگاه با چند چشمک اتمام عمل پذیرش کد را اعلام کند.برای ریموت دوم نیز همین مراحل را از ابتدا تا انتها انجام داده وسپس دستگاه را تست کنید .چنانچه مراحل را درست انجام داده باشید ودستگاه وریموت ها نیز سالم بوده باشد،بایستی ریموت ها کار کند. ضمنا تمام مراحل را باید کمتر از8 ثانیه انجام دهید

تعریف ریموت تمام مدل های تویوتا

1️⃣ همه درب ها بسته و فقط درب سمت راننده باز باشد .
2️⃣ دو بار کلید را داخل سوییچ کرده و در آورید
3️⃣ دو بار درب سمت راننده را بسته و باز کنید( درب در انتها باز باشد )
4️⃣ یک بار کلید را داخل سوییچ کرده و در آورید
5️⃣ دو بار درب سمت راننده را بسته و باز کنید ( درب در انتها بسته باشد )
6️⃣ کلید داخل سوییچ و سوییچ را یک مرتبه با ز وبسته ( کلید را خارج کنید ) 🔹در تایید عملکرد شما رله قفل مرکزی یک بار عمل می کند.
7️⃣ دکمه قفل و باز ریموت را همزمان به مدت یک ثانیه فشار دهید . سپس سریعا دکمه باز کن ریموت را یک ثانیه دیگر فشار دهید
🔹 برای خاتمه درب را یک بار باز کنید.
توجه داشته باشید که شما حتما باید یک سوییچ تعریف شده ( سوییچی که خودرو با آن روشن شود ) داشته باشید تا بتوانید ریموت برای خودرو تعریف كنيد

 

 

آموزشاخبارجوادمیرزایی

آموزش تعريف ريموت انواع خودروتعريف ريموت BMWتعريف ريموت كاپراتعریف ریموت تمام مدل های تویوتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.