انواع کامپیوتر یا ECU در خودروهای انژكتوری

انواع کامپیوتر خودرو

انواع کامپیوتر یا ECU در خودروهای انژكتوری

درصورت نیاز به مشاوره در زمینه تعمیرات ایسیو در مشهد با مهندس حجتی تماس حاصل فرمایید 09155664454

انواع کامپیوتر خودرو در ماشین های ایرانی 

در خودروهاي انژكتوري از تعدادي ECU كنترل يونيت در سيستم هاي مختلف خودرو استفاده شده است كه مي توان ECU موتور را به عنوان اصلي ترين آنها معرفي كرد .ECU موتور بعنوان فرمانده و مركز كنترل عمل كرده و با دريافت اطلاعات از سنسورها و طبق برنامه ريزي كه بر روي آن شده است تصميمات لازم را اتخاذ نموده و دستورات مورد نياز را جهت عملكرد عملگرهاي مختلف به آنها ارسال مي نمايد. تا در نتيجه روشن شدن موتور و بهترين عملكرد براي خودرو حاصل گردد .

حافظه ECU موتور از دو قسمت تشكيل شده

1 -حفظه دائم: اطلاعات و برنامه ريزي مي باشد كه كارخانه سازنده بر روي ECU ايجاد مي كند و غير قابل تغيير است و براساس آن شرايط راه اندازي موتورمهيا مي شود و با قطع برق خودرو (برداشتن سر باتري) از بين نمي رود.

2 -حافظه موقت: قسمتي از حافظه مي باشد كه توسط حافظه دائمي ايجاد مي شود و اطلاعات سنسور ها و آخرين عملكرد عملگرها و خطاهاي سيستم در آن ثبت مي شود.

 

تشخيص انواع ECU ها در خودروهاي مختلف از طريق مشخصات ظاهري

انواع ECU درخودروهاي پژو 405 و پژو پارس و سمند با موتورXU7:

• marelli Magneti : تك سوكت ريل سوخت و منيفولد يك پارچه، فشار شكن روي ريل سوخت، پمپ بنزين خارج باك، يونيت فن دارد

و پاشش چهار انژكتور با هم مي باشد.

کامپیوتر خودرو

• SL96 : تك سوكت ، ريل سوخت و منيفولد يك پارچه، فشارشكن روي ريل سوخت، پمپ بنزين خارج باك، يونيت فن دارد و پاشش انژكتورها بصورت 2 به 2 مي باشد.

• S2000 : سه سوكت ، ريل سوخت و منيفولد يك پارچه، فشارشكن روي ريل سوخت، پمپ بنزين خارج يا داخل باك، يونيت فن دارد  و پاشش انژكتورها بصورت 2 به 2 مي باشد.

کامپیوتر خودرو

• LC S2000 : سه سوكت ، ريل سوخت و منيفولد يك پارچه، فشارشكن روي ريل سوخت، پمپ بنزين داخل باك، يونيت فن ندارد (وظيفه يونيت فن به عهده ECU قرار گرفته) و پاشش انژكتورها بصورت 2 به 2 مي باشد.

• ILC S2000 : سه سوكت، ريل سوخت و منيفولد يك پارچه و جاي فشارشكن روي ريل سوخت خالي است، پمپ بنزين و فشارشكن داخل باك، يونيت فن ندارد و پاشش انژكتورها بصورت 2 به 2 مي باشد.

• SLC S2000 : سه سوكت ، ريل سوخت به صورت مجزا والف هواگيري ريل سوخت به سمت باتري، پمپ بنزين و فشارشكن داخل باك، يونيت فن ندارد و پاشش انژكتورها بصورت 2 به 2 مي باشد. 

• 4.4.7 Bosch : سه سوكت ، ريل سوخت به صورت مجزا والف هواگيري ريل سوخت به سمت بالا (درب موتور)، پمپ بنزين و فشار شكن داخل باك، يونيت فن ندارد و پاشش انژكتورها بصورت 2 به 2 مي باشد.

کامپیوتر خودرو

 

• Siemens : تك سوكت، ريل سوخت به صورت مجزا و فلزي، پمپ بنزين و فشار شكن داخل باك، يونيت فن ندارد و پاشش انژكتورها بصورت تك به تك مي باشد.

انواع کامپیوتر یا ECU در خودروهای انژكتوری

 

• Ssat : جاي دو كانكتور روي آن قرار دارد كه داخل يكي از كانكتورها خالي مي باشد (از يك كانكتور استفاده نشده) يونيت فن ندارد، ريل سوخت مجزا، پمپ بنزين و فشار شكن داخل باك قراردارد و پاشش انژكتور ها به صورت تك به تك مي باشد.

 

انواع ECU در خودروي پژو 206 با موتور TU3:

• S2000 : سه سوكت دريچه گاز سيمي در دو نوع 3F و 3E
• Valeo : سه سوكت دريچه گاز برقي انواعECUدرخودروي پژو 206 باموتورTU5:
• 4.4.7 Bosch : در توليدات قبل از سال 85 از اين نوع ECU استفاده مي شده و دريچه گاز آنها از نوع برقي و درپوش آن خار نگهدارنده دارد.
• 5.4.7 Bosch :خودروهاي 206 كه از ابتداي سال 85 به بعد توليد شده اند دارايECU بوش 5.4.7 بوده و در دريچه گاز برخي انها نيز تفاوت ظاهري ايجاد شده(از نوع پرسي مي باشد).

• j35-Valeo :در توليدات پژو 206 SD دوگانه سوز (V2 و V10 ( با موتور TU5 استفاده شده است.

انواعECUدرخودروهاي پژو405 وپژو پارس و سمند با موتورTU5:

• 4.4.7 Bosch : سه سوكت دارد و در توليدات پژو 405 و پژو پارس و سمند با 206 پژو 7.4.4 بوش ECU با كه شده استفاده 7.4.4 بوش ECU از TU5 موتور تفاوت دارد و قابليت نصب به جاي يكديگر را ندارند ولي دريچه گازهاي برقي آنها با پژو 206 مشترك و مشابه مي باشد.

• 5.4.7 Bosch : سه سوكت دارد و در پژو پارس اتومات با موتور TU5 از اين نوع ECU استفاده شده است.

• Siemens :تك سوكت ، ريل سوخت به صورت مجزا و فلزي، پمپ بنزين و فشار شكن داخل باك، يونيت فن ندارد و پاشش انژكتورها بصورت تك به تك مي باشد .

انواع ECU در خودروهاي رانا و پژو 206 جديد با موتور TU5:

• Siemens :درخودروي رانا و 206 جديد با موتور TU5 از اين نوع ECU استفاده شده كه تك سوكت ميباشد اين ECU با ECU زيمنس موتور XU7 متفاوت ميباشد و نوع دريچه گاز سيمي است.

انواع ECU در خودروهاي پژو ROA و پژو RD:

• SL96 : تك سوكت، فشار شكن روي ريل سوخت، پمپ بنزين زير باك و يونيت فن دارد.

• S2000 :سه سوكت، فشار شكن روي ريل سوخت ، پمپ بنزين داخل و يا خارج باك و يونيت فن دارد.

• Siemens :تك سوكت، فشار شكن و پمپ بنزين داخل باك و يونيت فن ندارد .

انواع ECU در خودرو پيكان و پيكان وانت :

• SL96 : تك سوكت ، فشار شكن روي ريل سوخت ، پمپ بنزين زير باك و محل قرار گيري ECU زير داشبورد سمت راست (سمت شاگرد) مي باشد
• S2000 :سه سوكت ، فشار شكن روي ريل سوخت ، پمپ بنزين داخل و يا خارج باك مي باشد .

• Siemens :تك سوكت، فشار شكن و پمپ بنزين داخل باك و در خودروي پيكان وانت استفاده شده است.

انواع ECU در خودرو پژو پارس ELX با موتور 16 سوپاپ زانتيا :

• 3.MP7 Bosch : تك سوكت براي موتور 16 سوپاپ پژو پارس ELX استفاده
مي شود .

انواع ECU در خودرو پژو پارس ELX با موتورXUM:

• Siemens :تك سوكت، ريل سوخت آن فلزي و ورودي ريل سوخت وسط ريل نصب شده است و منيفولد هوا تغيير كرده است.

انواع ECU در خودرو سمند موتور ملي و خودروي دنا با موتورEF7:

• 9.4.7 Bosch : سه سوكت، در خودروهاي دوگانه سوز استفاده مي شود، پاشش و جرقه را بصورت تك به تك اجرا مي كند و دريچه گاز برقي است .
• زيمنس : تك سوكت است و معمولا در خودروهاي بنزين سوز استفاده مي شود و دريچه گاز سيمي مي باشد.

انواع ECU در خودرو L90 با موتور K4M:

• EMS3132 Siemens : تك سوكت و در خودرو هاي بنزين سوز و دوگانه سوز با هم فرق دارند

انواع ECU در خودرو سوزوكي با موتور2000J20A:

• Denso :دو سوكت 60 پايه دارد و با توجه به نوع گيربگس اتوماتيك يا گيربكس دستي و شماره فني آن قابل تشخيص است.

انواع ECU در خودرو سوزوكي با موتور2400J24B:

• Denso :دو سوكت 60 پايه دارد و با توجه به نوع گيربگس اتوماتيك يا گيربكس دستي و شماره فني آن قابل تشخيص است.

انواع ECU در خودرو كيزاشي با موتور بهينه شده 2400J24B:

• Denso :دو سوكت 60 پايه دارد و با توجه به نوع گيربگس اتوماتيك يا گيربكس دستي و شماره فني آن قابل تشخيص است.

انواع ECU در خودرو 407 با موتور EW10A:

• 6LPB marelli Magneti :سه سوكت دارد و در نمونه موجود در ايران فقط ازاين نوع ECU استفاده شده است

 

تنظیم موتور خودرو

 

 

 

تعمیر ایسیو(ECU)  پراید درمشهد

تعمیر کامپیوتر تیبا درمشهد

تعمیر ای سیو  ساینا درمشهد

تعمیر ایسیو  کوئیک درمشهد

تعمیر ایسیو  آریو درمشهد

تعمیر ECU  ریو (KIA) درمشهد

تعمیر کامپیوتر  برلیانس درمشهد

تعمیر ایسیو  چانگان درمشهد

تعمیر ایسیو  سراتو درمشهد

تعمیر ایسیو  سیتروئن C5 درمشهد

تعمیر ای سیو  پژو 407 درمشهد

تعمیر ایسیو  مگان درمشهد

تعمیر ایسیو  تندر 90 (L90) درمشهد

تعمیر ایسیو  برلیانس درمشهد

تعمیر ایسیو  رنو کولیوس درمشهد

تعمیر ایسیو  ماکسیما درمشهد

تعمیر ایسیو  وانت نیسان درمشهد

تعمیر ایسیو  پادرا

تعمیر ایسیو  ریچ

تعمیر ایسیو  درکا

تعمیر ایسیو  وانت کارا

تعمیر ایسیو  وانت کاپرا

تعمیر ایسیو  مزدا 3

تعمیر ایسیو  وانت مزدا 2000

تعمیر ایسیو  مزدا 323

تعمیر ایسیو  پاژن

تعمیر ایسیو  ریو RIO

تعمیر ایسیو  اپیروس

تعمیر ایسیو  فوتون

تعمیر ایسیو  وانت (وینگل)

X33 تعمیر ایسیو

تعمیر ایسیو  X22

MVM315 تعمیر ایسیو

تعمیر ایسیو X55

آموزشاخبارکامپیوتر خودرو

ECU در خودروهاي پژو پارس ELXECU در خودروي 407ECU در خودروي پيكانECU در خودروي سمند موتور مليECU در خودروي سوزوكيانواع کامپیوتر خودروانواع کامپیوتر خودروهای انژكتوریانواع کامپیوترخودرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.