دسته بندی شمع ها بر اساس نحوه انتقال حرارت

دسته بندی شمع ها بر اساس نحوه انتقال حرارت

دسته بندی شمع ها بر اساس نحوه انتقال حرارت

دمای قسمتی از شمع که درون محفظه احتراق قرار می گیرد باید بین ۴۵۰ درجه تا ۸۵۰ درجه باشد.
اگر دما کمتر از ۴۵۰ باشد احتراق نامناسب ایجاد شده و شمع رسوب می گیرد و اگر دما بیش از ۸۵۰ درجه باشد.

شمع بیش از حد گرم شده و باعث ایجاد احتراق خود به خودی یا خودسوزی در محفظه احتراق می شود.
از طرفی دیگر موتور های خودرو دارای خصوصیات متفاوتی از قبیل
  بار اعمال شده به خودرو
   نسبت تراکم
   دور موتور
   نحوه خنک کاری
  تنظیم سیستم سوخت رسانی
و نوع سوخت میباشند

و این امر باعث می شود که دمای احتراق موتورها متفاوت بوده و نتوان در همه آنها از یک نوع شمع استفاده نمود.

با توجه به مطالب فوق شمع ها را به سه گروه گرم، نیمه گرم و سرد دسته‌بندی می‌کنند.

شمع سرد شمعی است که سطح عایق سرامیکی درون محفظه احتراق کوچک بود و در نتیجه حرارتی کمتری از

احتراق سوخت و هوا دریافت می کند و به آن شمع پایه کوتاه نیز گفته می شود.

شمع نیمه_گرم: این نوع شمع دارای سطح حرارت گیری بیشتری نسبت به شمع سرد می باشد.یعنی سطح عایق سرامیکی درون محفظه احتراق بزرگ تر می باشد و در نتیجه حرارت بیشتری از احتراق مخلوط سوخت و هوا دریافت می کند.

شمع گرم:  این شمع دارای سطح حرارت گیری زیادی بوده و سطح عایق سرامیکی درون محفظه احتراق حرارت

زیادتری از احتراق سوخت و هوا دریافت می کنند به این نوع شمع پایه بلند نیز گفته می شود.

 شمع سرد: برای موتور های گرم (یعنی موتوری که سیستم خنک کاری خوبی ندارد، دور موتور زیادی دارد نسبت تراکم بالا وارزش حرارتی سوخت مصرفی زیاد است) استفاده می شود.

شمع گرم برای موتور های سرد( دارای سیستم خنک‌ کاری خوب، دور موتور پایین، نسبت تراکم پایین، سوخت نامرغوب) استفاده می شود.

نگاهی دقیق تربه دسته بندی شمع ها بر اساس نحوه انتقال حرارت

۱-شمع دوده زده – زغال گرفته

ظاهر سر شمع : نوک چینی عایق الکترود ها و پوسته شمع  با لایه ای از دوده سیاه مخملی پوشیده میشود 

علت : میزان نبودن مخلوط هوا و بنزین ( کاربراتور و یا انژکتور ) غلظت مخلوط هوا و بنزین  گرفتگی فیلتر هوا

تنظیم نبودن ساسات اتوماتیک یا زیاده از کشیدن ساسات دستی بکار بردن شمع سرد نشت بودن سیستم وکیوم کاربراتور کنیستر کربنی خراب رانندگی در مسافتهای بسیار کوتاه

نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن در حالت سردی موتور

راه حل : تعویض شمع ها با درجه حرارت گرم تر کنترل مخلوط هوا و بنزین و کنترل ساسات هواکش کثیف را تعویض گردد

۲-آغشته شدن سر شمع به روغن

ظاهر سر شمع : ایجاد لایه ضخیمی از خاکستر ملحقات روغن و بنزین روی چینی الکترود مرکزی و الکترود منفی ساختار این خاکستر نرم و نیم سوز مانند است 

علت : روغن به اتاقک احتراق نفوذ کرده است ،رینگ های رو غن پیستون سوخته یا شکسته است گیت سوپاپ سوخته است.

نتیجه : گداختگی این خاکستر منجر به احتراق پیش از وقت مخلوط هوا و بنزین در اتاقک احتراق شده و سبب افت قدرت موتور میگردد.
راه حل : تعمیر موتور ، تعویض شمع ها

 

آموزشاخبار

انواع شمع خودرودسته بندی انواع شمعشمع دوده زده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.