دلایل سوختن کامپیوتر خودرو یا Ecu

دلایل سوختن کامپیوتر خودرو

دلایل سوختن کامپیوتر خودرو یا Ecu

دلایل سوختن Ecu

دلایل سوختن کامپیوتر خودرو یا Ecu

عامل اصلی در سوختن قطعات حساسی نظیر ecu نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوک های متعدد به این قطعات است.

در خودروهای قدیمی که این قطعات وجود نداشتند تعمیرکاران از روش هائی سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده میکردنند که راهگشا نیز بود ولی این روشها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الکترونیکی نه تنها راهگشا نیست بلکه باعث صدمات جدی به این قطعات نیز می گردد.

تست قطعات برقی حساس خودروهای امروزی میبایست به وسیله دستگاههای عیب یاب کامپیوتری انجام گیرد.

ولی متاسفانه به دلیل قیمت بالای این دستگاهها و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و اموزش های کافی متاسفانه از همان از روشهای قدیمی استفاده میکنند که به دلیل عدم اطلاع راننده جهت جلوگیری از این روشها متاسفانه باعث خرابی این قطعات حساس میگردنند.

روشهای نادرست جهت تست قطعات برقی خودرو

۱-در زمان روشن بودن موتور هیچکدام از بستهای باطری نباید از روی قطب باطری جدا گردنند.

متاسفانه برقکارهای خودرو جهت تست اولیه خرابی دینام از این روش استفاده می کنند.

۲-جدا کردن وایر شمع ها در زمان روشن بودن خودرو جهت تست سیستم جرقه زنی نیز باعث ایجاد نوسان ولتاژ شده و صدمه ذکر شده را به دنبال خواهد داشت.

۳-خرابی و ضعیف بودن باطری به خصوص در زمان استارت زدن خودرو ولتاژ زیادی را از باطری کشیده و سایر قطعات الکترونیکی با نوسان ولتاژ شدیدی مواجه می گردنند.

دلایل ضعیف بودن جرقه

 

دلایل سوختن کامپیوتر خودرو

جرقه ممکن است به چند دلیل زیر ضعیف با شد و یا وجود نداشته باشد:

اگر شمع یا وایرها پوسیده باشند جرقه ضعیف خواهد بود.

اگر وایر قطع یا از بین رفته باشد یا اگر سیستم به درستی کار نکند و جرقه را به وایرها نفرستد باز جرقه ای نخواهیم داشت

اگر جرقه زودتر یا دیر تر از زمان استاندارد در سیکل اتفاق بیافتد (تایمینگ نبودن سیستم جرقه زنی) و سوخت در زمان صحیح مشتعل نشود، این می تواند دلیل بیشتر مشکلات باشد.

مواردی که می توانند ایجاد مشکل کنند. برای مثال:

  • اگر باتری از کار افتاده باشد موتور روشن نمی شود.
  • اگر یاتاقان های که موجب می شوند که میل لنگ آزادانه بچرخد از کار بیافتد میل لنگ نمی تواند بچرخد و موتور روشن نمی شود.
  • اگر سوپاپ ها در زمان درستی، یا اصلا باز و بسته نشوند و هوا و گازهای خروجی نتوانند وارد و خارج شوند موتور روشن نمی شود.
  • اگر جسمی شبیه توپ به لوله اگزوز چسبیده باشد و گازهای خروجی نتوانند بیرون بروند موتور روشن نمی شود.
  • اگر روغن وجود نداشته باشد پیستون نمی تواند آزادانه در داخل سیلندر بالا و پائین برود در نتیجه گیر می کند.

آموزشاخبار

دلایل سوختن ECUدلایل سوختن کامپیوتر خودرودلایل سوختن کامپیوتر خودرو یا Ecuدلایل ضعیف بودن جرقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.