علت روشن نشدن خودروی زانتیا

علت روشن نشدن خودروی زانتیا

علت روشن نشدن خودروی زانتیا

در صورت عدم روشن شدن خودروهای زانتیا عیب یابی خودرو را از طریق بررسی سه سیستم ذیل انجام دهید.

  • سیستم ضد سرقت
  • سیستم سوخت رسانی
  • سیستم جرقه

در این اطلاعیه فنی روشهای عیب یابی سیستم ضد سرقت عنوان خواهد شد 

به منظور عیب یابی در هر سیستمی قبل از انجام هر عملیات تعمیراتی به موارد ذیل توجه نمایید .

  • کنترل عملکرد سیستم
  • شناخت عیب
  • رفع عیب

سیستم ضد سرقت

1: کنترل عملکرد سیستم :
عملکرد صحیح:
برای کنترل عملکرد صحیح سیستم ضد سرقت ، ابتدا سوئیچ را بطور کامل باز نموده و در همان لحظه به صفحه آمپر توجه نمائید . در این
زمان بر روی صفحه آمپر لامپ نشانگر وضعیت سیستم ضد سرقت در حدود 1 ثانیه روشن و سپس خاموش می گردد . این عمل بیانگر این
موتور را نیز باز نموده است و موتور آماده روشن شدن ECU کد موجود در حافظه سوئیچ را مورد تائید قرار داده و قفل CPH است که
می باشد.

عملکرد ناصحیح:
ابتدا سوئیچ را بطور کامل باز نموده و در همان لحظه به صفحه آمپر توجه نمائید . در این زمان بر روی صفحه آمپر لامپ نشانگر وضعیت
سیستم ضد سرقت را مشخص می کند ، در صورتی که در سیستم مشکلی وجود داشته باشد لامپ نشانگر بصورت ممتد خاموش و روشن
می شود که با یک آلارم صوتی همراه می باشد. البته در موارد خاصی لامپ نشانگرنیز روشن نمی شود که این خود نشان دهنده وجود ایراد در سیستم می باشد.

نکته:
موارد کلی که می تواند موجب بروز ایراد در عملکرد سیستم ضد سرقت شود به شرح ذیل می باشد . 

 ایراد در تغذیه الکتریکی سیستم ضد سرقت
موتور ECU وCPH 

  • عدم برقراری ارتباط مناسب ما بین سوئیچ
  • بروز اختلال در اطلاعات موجود در سیستم ضد سرقت
  • عدم عملکرد صحیح و خرابی قطعات سیستم ضد سرقت

2 – شناخت عیب
جهت بر طرف کردن ایراد در هر سیستم باید شناخت کاملی از نوع عیب (عیوب کلی ) پیدا کرد که این موضوع مستلزم کنترل موارد ذیل
می باشد.

  الف- امکان برقراری ارتباط با CPH از طریق دستگاه عیب یاب در صورت عدم امکان ارتباط با CPH  اتصالات میان CPH و دستگاه عیب یاب سالم می باشد ) ایراد می تواند در تغذیه الکتریکی سیستم  باشد. و یا ایراد ازCPH
 در صورت عدم امکان برقراری ارتباط با ECU موتور از طریق دستگاه عیب یاب ، ایراد می تواند در تغذیه الکتریکی سیستم و یا از ECU موتور باشد  

3- روش رفع عیب
نکته : قبل انجام عملیات عیب یایى مواردی را که موجب بروز عیب در سیستم می شود را کنترل و بر طرف نمایید .

: CPH
– کنترل فیوزهای
    BMF  1- BMF2 : D -F 

BH28:

F2, F و 9 F و 8 SH 

– اتصالات بدنه
MC40 : ENGINE ECU
– کنترل فیوزها D و A : BMF1
F و 2 F و 6 SH : BH28
– اتصالات بدنه

 

تعمیرات گریبکس مزدا 3 نیو

Active Hood System

تعمیر تخصصی بلوک ABS

تعمیر کروز کنترل

تعمیرات کروز کنترل

آموزشاخبار

دلیل روشن نشدن خودروی زانتیاعلت روشن نشدن خودروی زانتیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.