بلوک ABS

پمپ ABS | یونیت ای بی اس | هیدرولیک ABS

پمپ ABS | یونیت ای بی اس | هیدرولیک ABS

سیستم ترمز ای بی اس(ABS) خودروهای مدرن شامل پمپ ABS، ماژول ای بی اس، موتور و واحد هیدرولیک در یک واحد ترکیبی است. تمامی خرابی که ممکن است برای خودرو شما به وجود بیاید به همین موارد ربط پیدا می کند چرا که ای بی اس چیزی جز این نیست بعد از به مشکل خوردن  چراغ ABS روشن می شود ، هیچ گونه ارتباطی با پمپ ABS برقرا نمی شود ... ادامه مطلب