علائم نیاز خودرو به تنظیم موتور

تنظیم موتور خودرو

تنظيم موتور خودرو

 به طور خلاصه تنظیم موتور خودرو به مجموعه ای از كارها گفته می شود که باعث افزایش كاركرد بهتر خودرو و کاهش مصرف سوخت خودرو می شود.براي تنظیم موتور خودروها از دستگاه های خاصی استفاده می شود.این دستگاه ها عبارتند از: دستگاه چهار گاز- دستگاه دیاگ و دستگاهشستشوی انژکتوربرای تنظیم موتور خودرو ابتدا با دستگاه دیاگ ورودی ها و مقادیر سنسورها را سنجیده سپس با دستگاه چهار گاز خروجیهای اگزوز را می سنجیم. ... ادامه مطلب