فایده تنظیم موتور خودرو

تنظیم موتور خودرو

تنظيم موتور خودرو

 به طور خلاصه تنظیم موتور خودرو به مجموعه ای از كارها گفته می شود که باعث افزایش كاركرد بهتر خودرو و کاهش مصرف سوخت خودرو می شود.براي تنظیم موتور خودروها از دستگاه های خاصی استفاده می شود.این دستگاه ها عبارتند از: دستگاه چهار گاز- دستگاه دیاگ و دستگاهشستشوی انژکتوربرای تنظیم موتور خودرو ابتدا با دستگاه دیاگ ورودی ها و مقادیر سنسورها را سنجیده سپس با دستگاه چهار گاز خروجیهای اگزوز را می سنجیم. ... ادامه مطلب