آموزش عیب یابی خودرو مرحله به مرحله

آموزش عیب یابی خودرو مرحله به مرحله 

آموزش عیب یابی خودرو مرحله به مرحله 

آموزش تعمیر بلوک ترمز ABS در مشهد

اموزش تعمیر سیستم های الکترونیکی خودرو در مشهد

آموزش تعمیر کامپیوتر خودرو (ایسیو، ECU) در مشهد 

درصورت نیاز به مشاوره با مهندس حجتی تماس حاصل فرمایید 09155664454

عيب يابي صحيح و منطقي به عنوان اولين مرحله كاري در امداد رساني از اهميت فراواني برخوردار است. و به تعمیرکاران محترم كمك مي كند تا رفع ايراد را در كمترين زمان و با كمترين هزينه به نحو مطلوب به انجام رسانند . 

معرفي سيستم انژكتوري :

در سيستم انژكتوري امروزي از يك مديريت هوشمند به نام واحد كنترل الكترونيكـيECU -تعــدادي حســگرSENSOR و تعــدادي عملگــر ACTUATOR  اســتفاده مي شود .

ECU  بعنوان مغز متفكر سيستم، اطلاعات و شـرايط كـاري موتـور را از حسـگرها دريافت نموده و با توجه به برنامه تعريف شده براي آن به عملگرهـا دسـتورات لازم را صادر مي نمايد تا موتور در آرام ترين و كمترين دور موتور درحال سكون و كمترين مصرف سوخت و بالاترين شتاب ممكن در حال حركت دست پيدا كند

عیب یابی خودرو

عیب یابی خودرو

سنسورها

حسگرهايي هستند كه اطلاعات مورد نياز ECU را از قسمتهاي مختلف خودرو جمع آوري كرده و به آن ارسال مي كنند بنابراين بدون آنها عملكرد ECU مختل شده و كاركرد مطلوب موتور حاصل نخواهد شد. بعضي از اين سنسور ها نقش اساسي در روشن شدن موتور دارند و برخي از آنها بعنوان سنسور كمكي اطلاعات سنسور هاي ديگر را كامل كرده و به ECU كمك مي كنند تا عملكرد بهتري براي موتور ايجاد نمايند .

سنسورهای خودرو

سنسور دور موتور :

اين سنسور از نوع القائي بوده و تشكيل شده از يك آهنرباي دائمي و يك سيم پيچ و چرخش دنده هاي فلايويل زير اين سنسور در آن توليد سيگنال مي نمايد كه به ECU ارسال مي شود و از اين طريق سرعت دوران ميل لنگ و همچنين موقعيت پيستونها به ECU اطلاع داده مي شود و پاشش سوخت و جرقه سرشمع هابه صورت نيمه ترتيبي 2 به 2 برروي دو سيلندري كه پيستون آنها در نقطه مرگ بالا قرار دارند اجرا خواهد شد

در صورت خرابي اين سنسور در خودرو هاي فاقد سنسور موقعيت ميل سوپاپ موتور روشن نخواهد شد و در خودروهاي داراي سنسور
ميل سوپاپ باعث دير روشن شدن و گاز نخوردن موتور مي شود و يا در صورت كثيفي سنسور و يا مشكل در ارتباط آن با ECU موتور بد كار كرده و يا گاز نمي خورد ويا روشن نمي شود .

چند روش براي تشخيص خرابي اين سنسور وجود دارد

1- اگر پالس منفي ECU را برروي سوكت كولها و انژكتورها نداشته باشيم.
2 – هنگام باز كردن سويچ به مدت 3 تا 5 ثانيه برق پمپ بنزين ارسال شده و بعد قطع مي شود و به محض استارت زدن و ارسال اطلاعات سنسور دور موتور به ECU دوباره برق پمپ ارسال مي شود با استفاده از همين عملكرد مي توان به خرابي سنسور دور موتور پي برد يعني اگر قبل از استارت زدن پمپ به مدت 3 تا 5 ثانيه كار بكند ولي پس از استارت زدن دوباره شروع به كار نكند سنسور دور موتور وظيفه خود را انجام نداده است.
3 – در بعضي مواقع نيز حركت جزئي عقربه دور موتور در پشت آمپر هنگام استارت زدن نشانه سالم بودن سنسور دور موتور خواهد بود.
4 – ولتمتر را در حالت ولت سنج AC قرار مي دهيم بايد بين پايه هاي 2و 1 سنسور دور موتور ولتاژي حدود 2 تا 5 ولت AC را هنگام استارت زدن داشته باشيم. اين تست را مي توان با تست لامپ هاي LED نيز انجام داد.
5 – تست اهمي سنسور دور موتور كه نشان دهنده سالم بودن سيم پيچ آن است به اين شكل است كه توسط اهم متر مقاومت بين پايه هاي 2و 1 سنسور دور موتور را اندازه گيري مي كنيم و بايد مقاومتي حدود 300 الي 450 اهم را بين اين دو پايه داشته باشيم.
6 – در بعضي از مواقع حرارت بيش از حد ديسك و صفحه و يا تكه هاي جدا شده از آن باعث تغيير شكل ظاهري سنسور دور موتور (ذوب شدن يا شكستن و) در نتيجه خرابي آن مي شود.
7 -فاصله بين سنسور دور موتور و دنده هاي فلايويل بايد در حدود 8.0 تا 2.1 ميليمتر باشد در غير اين صورت عملكرد سنسور مناسب نخواهد بود.
8 -خواندن خطاها توسط دستگاه عيب ياب و مشاهده خطاي اين سنسور در ليست خطا هاي موجود

سنسور سرعت خودرو

سنسور ميل سوپاپ :

اين سنسور بر روي ميل سوپاپ نصب شده و از نوع اثرهال ميباشد، يعني نياز به برق تغذيه دارد و با ارسال پالس موقعيت ميل سوپاپ هوا را به ECU اعلام ميكند و ECU با توجه به اين اطلاعات و اطلاعات سنسور دور موتور ، پاشش سوخت و جرقه را بصورت تك به تك به روي سيلندرها اجرا مي كند و همچنين عملكرد اين سنسور بر روي سيستم CVVT در موتور ملي  اهميت فراواني دارد .

در واقع اين سنسور بعنوان سنسور كمكي سنسور دور موتور محسوب مي شود و اطلاعات مورد نيازECU را در زمينه اجراي ترتيبي پاشش سوخت و جرقه 1-3-4-2 -كامل مي كند. در صورت خرابي اين سنسور پاشش سوخت و جرقه به صورت نيمه ترتيبي يا 2 به 2 در خواهد آمد.

و ايرادتي مانند افزايش مصرف سوخت ، بد كار كردن موتور ، دير روشن شدن موتور و يا خاموش كردن موتور در دور آرام مشاهده خواهند شد.

اين سنسور سه پايه دارد كه به ترتيب زير مي باشد .

پايه 1 متصل به برق تغذيه مي باشد 

پايه 2 متصل به ECU و ارسال سيگنال مربعي به آن مي باشد

پايه 3 اتصال بدنه مي باشد كه معمولا از طرف خود ECU تامين مي شود

سنسور موقعیت میل سوپاپ 

سنسور فشار و دماي هواي ورودي منيفولد :

اين سنسور بر روي منيفولد هوا نصب شده و فشار و دماي هواي ورودي به منيفولد را اندازه گيري كرده و به ECU اعلام مي كند فشار و دماي هوا بستگي به محيط كار موتور ارتفاع از سطح دريا و سرما و گرماي هوا و وضعيت دريچه گاز و ميزان هواي ورودي به موتور دارد و ECU با توجه به اين اطلاعات زمان پاشش و جرقه را براي موتور تنظيم مي كند تا بهترين تركيب براي مخلوط سوخت و هوا در شرايط مختلف حاصل گردد.
نكته: در بعضي از خودروها سنسور فشار هوا و سنسور دماي هوا به صورت جداگانه بر روي منيفولد هوا نصب شده اند ولي در اكثر توليدات اين دو سنسور در قالب يك سنسور روي منيفولد قرار گرفته است .
در صورت خرابي اين سنسور به علت كم يا زياد شدن پاشش سوخت بد كار كردن و لرزش موتور، خاموش كردن موتور ، دود سياه از اگزوز، روشن نشدن موتور، خاموش شدن موتور در ارتفاعات و خاموش شدن موتور پس از گاز ناگهاني هنگام رها كردن پدال گاز مشاهده مي شود

مپ-سنسور

سنسور دماي هواي بيرون :

اين سنسور دماي هواي محيط را به ECU گزارش ميكند و ECU با توجه به اين اطلاعات در خودروهاي دوگانه سوز عملكرد موتور بر روي گاز را كنترل كرده و يا نمايش دماي هواي بيرون براي سرنشين در بعضي از خودرو ها مانند 206 و پارس و سمند سورن و كنترل سيستم تهويه مطبوع در حالت اتوماتيك از طريق همين سنسور امكان پذير است.

و يا در بعضي از توليدات مانند موتور ملي در عملكرد سيستم گاز نيز موثر ميباشد ( اگر دماي هوا محيط خيلي سرد باشد ECU اجازه رفتن موتور به روي گاز را نمي دهد چون احتمال يخ زدن مخزن گاز و يا لوله هاي گاز وجود دارد ).

اين سنسور معمولا در زير آينه سمت شاگرد و يا پشت جلو پنجره قرار گرفته تا در بيشترين تماس با جريان هواي محيط و در كمترين تماس با تابش نور خورشيد باشد .

نكته: در بعضي از خودرو ها مانند سمند و سورن mux sms كه از دو سيستم گاز سوز و سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك استفاده شده است از دو سنسور دماي هواي بيرون استفاده شده است يكي از آنها در زير آينه سمت راست براي سيستم گاز و يكي ديگر در زير آينه سمت چپ براي كنترل اتوماتيك تهويه مطبوع در نظر گرفته شده است .
در صورت خرابي يا قطع ارتباط اين سنسور با ECU چراغ چك روشن شده و دماي هواي بيرون براي سرنشين نمايش داده نمي شود و كنترل اتوماتيك تهويه مطبوع صورت نمي گيرد و در بعضي از خودرو هاي دو گانه سوز (موتور ملي و سمند و سورن mux sms موتور بر روي گاز نمي رود

سنسور دماي آب :

اين سنسور يك مقاومت متغيير با دما مي باشد و دماي آب موتور كه در واقع همان دماي موتور مي باشد را به ECU گزارش مي كند و ECU با توجه به اين اطلاعات پاشش سوخت و ورود هوا به موتور را تنظيم ميكند و همچنين عملكرد سيستم فن رادياتور را كنترل مي كند . اين سنسور را معمولا بر روي پوسته ترموستات كه محل خروج آب از موتور مي باشد نصب مي كنند چون آب پس از گردش در موتور هنگام خروج از موتور به بالاترين دماي خود رسيده است و بهترين نقطه جهت اندازه گيري بيشترين دماي آب و موتور مي باشد.

در صورت خرابي اين سنسور عملكرد پاشش سوخت و هوا رساني به موتور كه تحت كنترل ECU مي باشد دچار مشكل خواهد شد به اين صورت كه :

اگر اين سنسور دماي پايين تر از مقدار واقعي اعلام كند پاشش سوخت نسبت به دماي موتور بيشتر خواهد شد و موتور بد كار مي كند ويا در اثر پاشش بيش از حد دچار خفگي شده و روشن نمي شود و يا بر روي حالت ساسات باقي خواهد ماند و دود سياه از اگزوز مشاهده خواهد شد وسيستم فن نيز در دماي واقعي بالاتري عمل خواهد كرد (فن ديرتر شروع به كار مي كند) و يا فن ها به صورت يكسره بر روي دور تند خواهند رفت ودر بعضي از مواقع چراغ استپ وآب روشن خواهد ماند .

حال اگر دماي بالاتر از مقدار واقعي اعلام كند پاشش سوخت توسط ECU كم و يا قطع مي شود و درنتيجه با افت توان موتور و يا خاموش شدن موتور و يا روشن نشدن موتور به علت كمبود سوخت مواجه خواهيم بود و سيستم فن در دماي واقعي پايين تري عمل خواهد كرد (فن زودتر شروع به كار مي كند) و يا فن ها به صورت يكسره بر روي دور تند خواهند رفت ودر بعضي از مواقع چراغ استپ وآب روشن خواهد ماند

سنسور دمای موتور

سنسور ناك (ضربه ):

ناك يا ضربه معمولا در اثرخودسوزي بنزين بوجود مي آيد اين پديده كه در داخل سيلندر اتفاق مي افتد به معني احتراق زود هنگام و خود به خودي مخلوط سوخت و هوا قبل از اين كه شمع موتور جرقه بزند مي باشد و در نتيجه آن لرزش موتور و افت توان موتور و فرسودگي سريع تر قطعات متحرك موتور بوجود خواهد آمد. و علت آن معمولا پايين بودن عدد اكتان بنزين مي باشد.

يكي از بهترين روشهاي كاهش ناك كم كردن آوانس جرقه (ريتارد كردن جرقه) و غني تر كردن مخلوط سوخت و هوا مي باشد.

ولي كم كردن آوانس جرقه و غني كردن مخلوط سوخت و هوا بصورت دائمي نيز باعث بالا رفتن مصرف سوخت و افزايش آلودگي هوا مي شود بنابراين بايد سيكل مدار بسته اي بوجود آورد كه دائما ضربات موتور را كنترل كرده و فقط در موارد نياز آوانس جرقه را كم و مقدار سوخت را زياد نمايد.

بدين منظور سنسور ناك را بر روي بلوكه سيلندر و ما بين سيلندر 3و 2 و زير منيفولد هوا نصب كرده تا لرزش موتور در اين سنسور سيگنال ولتاژي توليد نموده و به ECU ارسال شود و از اين طريق ECU متوجه لرزش موتور شود و با كم كردن آوانس جرقه به صورت مقطعي پديده خود سوزي بنزين و ضربه را برطرف نمايد. و به محض برطرف شدن آن دوباره به حالت عادي زمان جرقه و پاشش برگردد .

البته لرزش موتور مي تواند دلايل مختلفي به جز خود سوزي داشته باشد ( مانند عدم جرقه يا پاشش در يك سيلندر و تك كار كردن موتور و…) در اين مواقع ناك سنسور چراغ چك را روشن كرده و در صورت خواندن خطا ها ايراد ناك سنسور همراه با ايراد قطعه ديگري كه عامل لرزش موتور بوده مشاهده خواهد شد 

نكته: اين سنسور از نوع پيزو الكتريك مي باشد و اگر لرزش موتور به درستي به آن انتقال نيابد سيگنال توليدي آن ضعيف خواهد شد در نتيجه سفتي پيچ ناك سنسور جهت تامين اين امر اهميت خواهد داشت و شل بودن ويا سفت بودن بيش از حد پيچ اين سنسور باعث عدم عملكرد صحيح اين سنسور مي شود.
(گشتاور مناسب جهت سفت كردن پيچ اين سنسور حدود تا 20 25 نيوتن متر مي باشد )

سوئيچ اينرسي :

در خودروهاي انژكتوري از پمپ بنزين برقي جهت ارسال سوخت از باك بنزين به موتور استفاده شده است. براي جلو گيري از احتمال آتش سوزي در هنگام تصادفات بايد به نحوي برق پمپ بنزين را قطع نماييم بدين منظور سوئيچ اينرسي در اين خودروها تعبيه شده و نحوه عملكرد آن به اين صورت است كه ارتباط دو پايه ورودي و خروجي آن توسط يك ساچمه برقرار شده و در تصادفات يا واژگوني خودرو اين ساچمه از جاي خود خارج شده و ارتباط بين دو پايه آن قطع مي شود.

سوئيچ اينرسي در خودروهاي مختلف در مسيرهاي متفاوتي قرار گرفته است مثلا در ساده ترين حالت مي توان سوئيچ اينرسي را در مسير برق پمپ بنزين قرار داد تا در صورت تصادف برق پمپ بنزين را قطع كند و يا در حالتي ديگر مي توان سوئيچ اينرسي را در مسير يكي از برقهاي تغذيه ECU قرار داد تا با قطع آن عملكرد ECU و در نتيجه آن پمپ بنزين و انژكتورها و كوئلها متوقف شود

و يا در روشي ديگر سوئيچ اينرسي را در مسير منفي تحريك رله دوبل قرار مي دهند تا در صورت قطع آن رله دوبل عمل نكرده و در نتيجه برق قسمت هائي كه توسط رله دوبل برق رساني مي شوند مانند ECU و پمپ بنزين و انژكتورها و كوئلها متوقف شود . خرابي سوئيچ اينرسي مي تواند باعث خاموش كردن موتور در حالت هاي مختلف شود

سنسور اكسيژن اول (قبل از كاتاليست):

اين سنسور بر روي اگزوز و قبل از كاتاليست نصب شده است و برخورد اكسيژن موجود در گازهاي خروجي از موتور با اين سنسور توليد ولتاژ نموده كه به ECU ارسال مي شود اين سنسور در واقع عملكرد موتور را به ECU گزارش مي كند و در صورتي كه مقدار اكسيژن زياد باشد

يعني سوخت كم است و در صورتي كه مقدار اكسيژن كم باشد يعني سوخت زياد است و در نتيجه ECU پاشش سوخت را با توجه به اطلاعات اين سنسور كم يا زياد مي كند اين چرخه مدار بسته اطلاعات و اصلاحات به صورت مداوم انجام مي شود تا بهترين عملكرد براي موتور حاصل شود .

اين سنسور در دماي 300 تا 850 درجه سانتيگراد بهترين عملكرد را دارد بنابراين در اين سنسور از يك المنت گرم كننده نيز استفاده شده است تا در زماني كه موتور سرد است به دستور ECU در مدت زمان كوتاهي ( تا 20 30 ثانيه) دماي سنسور را به حدود 300 درجه سانتيگراد برساند.

نكته: در بعضي از خودرو ها مانند موتور ملي و تندر 90 برق گرمكن سنسور اكسيژن با برق سيستم ايموبلايزر مشتركا از يك مسير تامين مي شود و بنابراين در صورت بروز ايراد در گرمكن سنسور اكسيژن فيوز مربوطه سوخته و موتور پس از خاموش كردن خودرو به علت عدم عملكرد سيستم ايموبلايزر، ديگر روشن نمي شود.

خرابي اين سنسور باعث روشن شدن چراغ چك و افزايش مصرف سوخت و بد كار كردن موتور و دود سياه از اگزوز و سرخ شدن و گرفتگي كتاليست اگزوز و دوده زدن سر شمع ها و در بعضي از مواقع خفگي موتور و روشن نشدن آن مي شود.

سنسور اکسیژن

سنسور اكسيژن دوم (بعد از كاتاليست ):

اين سنسور بر روي اگزوز و بعد از كاتاليست نصب شده است و اكسيژن موجود در گازهاي خروجي از كاتاليست با برخورد با نوك اين سنسور توليد ولتاژ نموده و به ECU ارسال مي شود و ECU را از عملكرد كاتاليست مطلع مي سازد و ECU با توجه به اين مقادير پاشش سوخت را كم و يا زياد نموده تا مصرف سوخت و آلودگي هوا و عملكرد موتور را در بهترين وضعيت تنظيم نمايد. خودرهايي كه الزام رعايت استاندارد EUR4 و بالاتر را دارند بايد اين سنسور را داشته باشند .

اين سنسور نيز مانند سنسور اكسيژن اول داراي يك المنت گرم كننده مي باشد و خرابي هاي آن نيز مشابه با سنسور اكسيژن اول مي باشد. لازم به ذكر است در صورت خرابي كتاليست ممكن است ايراد سنسور اكسيژن دوم در ليست خطا هاي دستگاه عيب ياب مشاهده شود .

سنسور سرعت :

سنسور سرعت بر روي گيربكس نصب شده و با ارسال سيگنال ، سرعت شفت خروجي گيربكس را به ECU و پشت آمپر و در خودرو هاي داراي سيستم هوشمند ، سيگنال را به سيستم هوشمند نيز اعلام مي كند(در بعضي از خودرو ها اين سيگنال به راديو ضبط نيز جهت افزايش صداي ضبط با سرعت خودرو ارسال مي گرديد )

و سرعت خودرو با توجه به سايز رينگ تعريف شده محاسبه شده و در پشت آمپر نمايش داده مي شود. اين سنسور از نوع اثر هال بود يعني نياز به برق تغذيه دارد . در بعضي از خودروها با نصب سيستم ABS سنسور كيلومتر حذف شده و وظيفه آن به عهده سنسورهايABS قرار داده شده است.

خرابي اين سنسور در ECU هاي مختلف ايرادات متفاوتي را ايجاد مي كند مثلا در ECU هاي ساژم هنگام كاهش سرعت خودرو، موتور خاموش مي كند و يا در بعضي از ECU هاي بوش چراغ چك را روشن ميكند و يا در ECU هاي زيمنس باعث گاز نخوردن موتور مي شود (دور موتور از 3000 بالاتر نمي رود )

سنسور پدال گاز :

اين سنسور از يك پتانسيومتر دوبل تشكيل شده كه به پدال گاز متصل است و حركت مكانيكي پدال گاز را بصورت تغييرات ولتاژ به ECU اعلام ميكند و ECU با توجه به اين اطلاعات دريچه گاز برقي را باز و بست مي نمايند . خرابي سنسور پدال گاز مي تواند باعث روشن شدن چراغ چك و گاز نخوردن موتور و يا گاز اضافه خوردن مي شود.

سنسور فشار روغن هيدروليك :

اين سنسور بر روي لوله فشار قوي روغن هيدروليك نصب شده و فشار روغن هيدروليك را به ECU اعلام ميكند و ECU را از عملكرد پمپ هيدروليك و زير بارقرارگرفتن موتور مطلع مي كند و افت توان ناشي از عملكرد پمپ هيدروليك را با افزايش دور موتور توسط استپر موتور و يا دريچه گاز برقي جبران مي نمايد.
خرابي اين سنسور باعث مي شود كه هنگام چرخاندن فرمان در دور آرام نوسان دور موتور داشته باشيم و با افت دور موتور، موتور لرزش داشته و يا خاموش كند.

سنسور هیدرولیک

ميكروسوئيچ پدال ترمز:

اين ميكروسوئيچ از يك پلاتين با دو كنتاكت تشكيل شده است كه يك پايه آن به برق وصل است و زماني كه پدال ترمز گرفته مي شود دو پايه آن به هم متصل شده در ساده ترين حالت آن برق را براي چراغ خطرهاي عقب ارسال مي كند و باعث روشن شدن آنها مي شود. اما در بعضي از خودروها اين ميكرو سوئيچ با ECU موتور و كنترل يونيت ABS و ECU گيربكس اتومات و كنترل يونيت داخل اتاق (در خودروهاي 206 و سوزوكي) نيز در ارتباط مي باشد .

در نتيجه اين ارتباط ECU موتور از وضعيت پدال ترمز مطلع شده و با محدود كردن پاشش سوخت هنگام ترمز گرفتن باعث مي شود كه ترمز موتوري نيز به كاهش سرعت خودرو كمك كند .
همچنين در بعضي از خودروها مانند موتور ملي(با دريچه گاز برقي) يا 206 اتومات اگر اين ميكروسوئيچ تنظيم نباشد مي تواند باعث گاز نخوردن موتور شود . كنترل يونيت ترمز ABS در ارتباط با اين ميكروسوئيچ از فشرده شدن پدال ترمز مطلع شده و آمادگي شروع به كار را خواهد داشت .

ECU گيربكس اتومات تحت تاثير اين ارتباط تعويض دنده ها به صورت معكوس را اجرا خواهد كرد تا به كاهش سرعت خودرو كمك كند ارتباط كنترل يونيت داخل اتاق با اين ميكروسوئيچ باعث عملكرد رله شيفت لاك و بوبين شيفت لاك شده و مي توان پس از گرفتن پدال ترمز دسته دنده را از حالت پارك خارج نمود . همچنين عملكرد اين ميكروسوئيچ در خارج كردن خودروهاي داراي سيستم كروزكنترل از حالت كروز اهميت دارد .

نكته: در هنگام ترمز گيري چراغ ترمز روشن شده و برارسالي از اين ميكروسوئيچ به ECU قطع مي شود.

ميكرو سوئيچ پدال كلاچ :

اين ميكروسوئيچ زير پدال كلاچ قرار گرفته و وضعيت پدال را به ECU اعلام ميكند و عملكرد آن باعث مي شود اگر سيستم كلاچ دائمادرگير باشد ،ECUجهت جلوگيري از آسيب ديسك و صفحه كنترل دريچه گاز برقي را بعهده گرفته و از گاز خوردن موتور جلوگيري كند و يا در خودروي موتور ملي تنظيم نبودن اين ميكروسوئيچ مي تواند باعث شود كه موتور ما بين تعويض دنده ها گاز اضافه بخورد.

همچنين رگلاژ سيم كلاچ در خودروهاي داراي اين سنسور اهميت دارد چون در صورت شل بودن رگلاژ سيم كلاچ پدال كلاچ از حالت عادي خود پايين تر رفته و ممكن است همين ايرادات مشاهده شود. در ضمن عملكرد اين ميكروسوئيچ در خارج كردن خودروهاي داراي سيستم كروز كنترل از حالت كروز اهميت دارد.

سنسور موقعيت دريچه گاز :

اين سنسور زاويه دريچه گاز را به ECU اعلام مي كند و ECU از اين طريق از ميزان گشودگي دريچه گاز مطلع شده و ECU همزمان با افزايش حجم هواي ورودي به موتور پاشش سوخت را نيز افزايش داده و در نتيجه دور موتور افزايش مي يابد

و يا برعكس اين عمليات نيز از طريق همين سنسور امكان پذير است يعني در هنگام ترمز گيري وقتي كه راننده پدال گاز را رها مي كند ECU از بسته شدن دريچه گاز مطلع شده و با محدود كردن پاشش سوخت و اعمال ترمز موتوري به كاهش سرعت خودرو كمك مي كند.
خرابي اين سنسور باعث تاخير در گاز خوردن و يا گاز اضافه خوردن در هنگام حركت و يا در دريچه گاز هاي برقي باعث خاموش كردن موتور در دور آرام مي شود .

سنسورهاي ABS چرخها

سنسور هاي ABS سرعت لحظه اي چرخ ها را به ABS ECU اعلام مي كنند و كنترل يونيت ABS نيز با توجه به اين اطلاعات دستورات لازم را به موتور ABS و شير برقي هاي ABS مي دهد تا از توقف كامل چرخ ها هنگام ترمز گيري هاي شديد جلو گيري كند. همچنين در اكثر خودرو هايي كه سيستم ABS دارند وظيفه سنسور كيلومتر نيز به عهده اين سيستم گذاشته شده است.

در صورت خرابي هر يك از سنسورهاي ABS چراغ ABS روشن شده و در نتيجه سيستم ABS عمل نخواهد كرد و از آنجائي كه كيلومتر محاسبه شده در سيستم ABS ميانگين سرعت چرخ ها مي باشد خرابي يكي از سنسور ها باعث مي شود كه سرعت چرخ مربوطه صفر اعلام شده و در نتيجه مقدار ميانگين سرعت چرخ ها كه در جلو آمپر به عنوان سرعت خودرو نمايش داده مي شود دچار اختلال شود .

سنسور فشار گاز كولر :

اين سنسور در مسير فشار قوي گاز كولر قرار گرفته است و اگر فشار گاز كولر خيلي كم باشد باعث عدم عملكرد كمپرسور كولر و اگر فشار گاز كولر خيلي زياد باشد نيز باعث از كار افتادن كمپرسور كولر مي شود و در فاصله بين فشار خيلي كم تا فشار خيلي زياد گاز كولر كه كمپرسور كولر عمل مي كند ECU نيز با توجه به اين اطلاعات سيستم فن را در دور كند يا تند راه اندازي كرده و همچنين با تنظيم نسبت سوخت به هوا ، تواني كه كمپرسور كولر از موتور مي گيرد را جبران خواهد كرد تا موتور در دور آرام لرزش نداشته و يا خاموش نشود .

خرابي اين سنسور باعث عدم عملكرد كمپرسور كولر يا يكسره كار كردن كمپرسور و خارج شدن گاز كولر در اثر فشار بيش از حد گاز كولر و يا عدم عملكرد سيستم فن در هنگام استفاده از كولر و يا يكسره شدن سيستم فن در دور كند يا تند خواهد شد .

سنسور فشار روغن موتور :

اين سنسور بر روي بلوكه سيلندر و نزديك به فيلتر روغن در مسير كانال اصلي روغن قرار گرفته است در ساختار داخلي آن از يك فنر با ضريب سختي متناسب با فشار ايل پمپ و يك ساچمه استفاده شده است كه در صورت افت فشار روغن نيروي فنر ساچمه را به بدنه موتور وصل كرده و از اين طريق مدار الكتريكي مربوط به چراغ روغن در پشت آمپر با اتصال بدنه شدن در اين ناحيه كامل خواهد شد

و چراغ روغن در پشت آمپر را روشن خواهد كرد و برعكس فشار روغن مناسب بر نيروي فنر غلبه كرده و ساچمه را از بدنه جدا خواهد كرد و چراغ روغن خاموش خواهد شد .
خرابي اين سنسور باعث روشن ماندن چراغ روغن در زمان مناسب بودن فشار روغن و يا روشن نشدن چراغ روغن در صورت افت فشار روغن خواهد شد .

سنسور سطح روغن موتور :

اين سنسور يك مقاومت متغيير است كه در محفظه كارتل نصب شده و با توجه به سطح روغن موجود در كارتل ولتاژي متغيير و متناسب با سطح روغن را به ECU اعلام كرده ودر نتيجه مقدار روغن موتور محاسبه شده و در جلو آمپر نمايش داده خواهد شد. البته لازم به ذكر است كه اين سنسور در صورتي كه خودرو در سطحي صاف قرار بگيرد بهترين دقت اندازه گيري را خواهد داشت.

سنسور سطح بنزين :

اين سنسور در واقع يك پتانسيومتر است كه به شناور درجه باك بنزين متصل است و متناسب با سطح بنزين موجود در باك ولتاژي متغيير را در مدار الكتريكي نشانگر بنزين ايجاد كرده و از اين طريق مقدار بنزين موجود در باك به اطلاع راننده خواهد رسيد. در بعضي از توليدات مقدار بنزين به ECU نيز ارسال مي شود و استراتژي مصرف سوخت را تحت تاثير قرار مي دهد . خرابي اين سنسور باعث مي شود كه مقدار واقعي بنزين موجود با مقدار نشان داده شده در جلو آمپر مغايرت داشته باشد

سنسور فشار گاز مخزن :

اين سنسور در خودروهاي دوگانه سوز بر روي رگلاتور گاز نصب شده است و فشار گاز مدار فشار قوي (از مخزن گاز تا رگلاتور گاز) كه در واقع همان فشار گاز مخزن مي باشد را اندازه گيري كرده و به ECU اعلام مي كند و ECU با توجه به اين فشار مقدار گاز موجود در مخزن را محاسبه كرده و در پشت آمپر نمايش مي دهد و همچنين در بعضي از توليدات مانند موتور ملي برنامه ريزي مصرف سوخت گاز و بنزين را با توجه به مقدار گاز و بنزين تغيير خواهد داد . خرابي اين سنسور باعث خطاي نشانگر گاز و همچنين نرفتن موتور بر روي سوخت گاز خواهد شد

سنسور فشار و دماي ريل سوخت گاز :

آموزش عیب یابی خودرو مرحله به مرحله

اين سنسور در خودروهاي دوگانه سوز بر روي ريل سوخت گاز قرار گرفته است و فشار و دماي گاز مدار فشار ضعيف (از رگلاتور گاز تا ريل سوخت گاز) را اندازه گيري كرده و به ECU اعلام مي كند فشار و دماي ريل سوخت گاز در تعيين زمان پاشش انژكتورهاي گاز از اهميت فراواني برخوردار مي باشد . خرابي اين سنسور مي تواند باعث بد كار كردن موتور بر روي گاز و يا نرفتن موتور بر روي گاز گردد .

آموزشاخباربلوک ABSکامپیوتر خودرو

سنسور اكسيژنسنسور پدال گازسنسور سرعتسنسور سطح بنزينسنسور فشار روغن موتورسنسور فشار گاز كولرسنسور فشار گاز مخزنسنسور فشار و دماي ريل سوخت گازسنسور موقعيت دريچه گازسنسورهاي ABS چرخهاعیب یابی خودرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.