سیستم درب کاپوت فعال |Active Hood System


سیستم درب کاپوت فعال |Active Hood System

معرفی کوتاه سیستم درب کاپوت فعال |Active Hood System

هر ساله در جهان بیش از 270 هزار عابر پیاده جانشان را در جاده ها از دست میدهند که این میزان 22 درصد از مجموع 1.24 میلیون تلفات ترافیکی در جاده ها است. به همین دلیل میزان آگاهی در رابطه با ایمنی و قوی سازی مقررات و سیستم هایی برای جلوگیری از صدمات به عابرین پیاده افزایش یافت. تلفات و صدمات به عابرین پیاده در بیشتر موارد به دلیل حوادث رانندگی موجب میشوند.

از زمانی که پیامدهای تصادفات عابرین پیاده هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل کرده است این به عنوان یک مشکل اجتماعی شناخته میشود. در حال حاضر کوشش های بسیاری لازم است تا سلامت عابرین پیاده در صورت حادثه تضمین شود.

اولین دلیل تلفات عابرین پیاده وارد آمدن آسیب به سر است. در تصادفات عابرین پیاده آسیب دیدگی پا حدود 60 درصد و آسیب دیدگی سر حدود 40 درصد است. بنابراین آسیب دیدگی پا حدود 20 درصد بیشتر از آسیب دیدگی سر است. هر چند که آسیب دیدگی سر جدی تر است چراکه 70 درصد تلفات را شامل میشود.

محل هایی بر روی کاپوت که سر عابرین پیاده با آن ها برخورد میکنند به دلیل شکل و اندازه وسیله سرعت برخورد و جسه عابر پیاده متفاوت هستند. به طور کلی چون یک فرد بزرگسال قامت بلندی دارد در اکثر موارد شیشه جلو و قسمت بالایی کاپوت محل های برخورد سر آنها هستند. از سوی دیگر افراد خردسال چون قامت کوچکی دارند  سر آنها مستقیم به جلو کاپوت برخورد میکند.

سیستم لیفت درب کاپوت فعال Active Hood System یکی از ابزارات توسعه یافته ای است که از میزان تلفات و صدمات وارده به عابرین پیاده در تصادفات کم میکند.

Active Hood System

نواحی اصلی ضربه به بدن

قسمت های اصلی خودرو که معولا سر عابر پیاده با آنها برخورد میکنند به شرح زیر است:

1.  قسمت هایی از درب کاپوت که از زیر کمی کجی و معوجی دارند

2.  لبه جانبی کاپوت و محل لولایی روی درب کاپوت

3. قسمت بالای دیواره حفاظتی(Firewall)

4. قاب پایینی شیشه جلو

5. ستون A

6. قاب بالایی شیشه جلو

7.  لبه جلویی سقف خودرو

 همه این محلها جزو نواحی محکم و شکل ناپذیر ساختار خودرو به حساب می آیند. میزان قرار گرفتن عابر پیاده در معرض این نواحی به دلیل تفاوت در شکل و ابعاد در هر خودرو با یکدیگر فرق دارند.

Active Hood System

شیوه کارActive Hood System:

در سرعتی معادل 30 تا 40 کیلومتر در ساعت سر یک عابر پیاده میتواند به شدت با کاپوت خودرو برخورد کند.

سیستم لیفت درب کاپوت فعال یا Active Hood System(AHLS) کاپوت را بلند میکند تا قبل از برخورد سر عابر پیاده به کاپوت، با فراهم سازی فاصله مناسب، انرژی حاصل از ضربه را جذب کند.

این سیستم شامل 3 سنسور نصب شده در سرتاسر سپر خودرو است. 2 عدد سیلندر بادی هم دقیقا در زیر قسمت جلویی کاپوت نصب شده اند که اجازه میدهند تا قسمت عقبی کاپوت بلند شود. زمانی که با یک عابر پیاده تصادف میشود، سنسورهای نصب شده در جلو، برخورد را شناسایی کرده و سیگنالی الکتریکی به کانکتور ارسال میکنند که بلافاصله کاپوت به ارتفاع 10 سانتی متر به سمت بالا پرتاب میشود. میزان ارتفاع پرتاب شدن کاپوت به سمت بالا کنترل شده و محدود است چرا که نباید وسعت دید راننده کاهش یابد.

در این سیستم یک رله 12 ولتی تعبیه شده است تا سیگنال دریافتی از سنسور را تقویت و سوپاپ سلونوئید را فعال کند. وقتی سوپاپ سلونوئید فعال شد، هوا از کمپرسور و سوپاپ به سمت کمک های بادی رفته و  آنها را فعال و کاپوت را بلند میکنند. تمام فرایند شناسایی برخورد و فعال سازی کمک های بادی در میلینیوم ثانیه رخ میدهند.

شکل زیر به خوبی فرایند بالا رفتن کاپوت را توضیح میدهد.

Active Hood System

Active Hood System

آموزشاخبار

Active Hood Systemسیستم درب کاپوت فعال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.